Kto może trenować ?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

§9.1.Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych

W związku z tym, wszyscy zawodnicy, którzy dopełnili formalności związanych z licencją mogą uczęszczać na zajęcia bez zmian.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z trenerami UKS ENERGETYK Zgorzelec.