Kurs Ratownika Wodnego 2017

Chcesz zdobyć nowy zawód? Chcesz nieść pomoc w zagrożeniu życia nad wodą? Chcesz przeżyć przygodę wakacyjną? Chcesz się sprawdzić w wodzie? Chcesz poznać nowych ludzi, których łączy uwielbienie dla środowiska wodnego?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, to zapraszam 8.04.2017, godz. 8.30 do CSR w Zgorzelcu (basen) na kurs ratownika wodnego.
Kontakt:
+ 48 605 679 928
ratowacz@interia.pl

RATOWNIKIEM WODNYM

w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich [1] oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym [2] i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy [3]

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,

ustala się następujące zasady szkolenia ratowników wodnych:

Do udziału w szkoleniu można zakwalifikować osobę pełnoletnią oraz nieletniego po ukończeniu 17 roku życia – za zgodą opiekunów, pod warunkiem, że w dniu egzaminu końcowego osoba taka, będzie miała ukończone 18 lat.
Dopuszczenie do egzaminów końcowych jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa (poszerzonymi o dodatkowe treści i umiejętności – przyjętymi przez władze RWR), po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.
Kursanci, po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.
RWR organizuje kursy KPP, dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia z ratownictwa wodnego, którzy nie posiadają tych uprawnień.
Szkolenia dla ratowników realizowane są w dwóch formach:

jako kurs tzw. weekendowy – rozłożony w czasie,
jako turnus szkoleniowy (zazwyczaj w okresie letnim) – skumulowany w czasie.

Kandydaci na ratowników są zobowiązani do:

złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
uiszczenia rocznej składki członkowskiej (50 zł.),
wpłaty 500 zł. (zaliczki) na poczet kosztów kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia,
uiszczenia całej kwoty (wynikającej z poniższego zestawienia) najpóźniej w dniu wskazanym przez biuro Zarządu Głównego RWR.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Każda nieobecność wymaga uzupełnienia.

Minimum 63 godziny zajęć z ratownictwa wodnego

[1] Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu RWR.

[2] Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, nurkowe, kajakowe, pływackie itp.).

lub: Posiadane wykształcenie pielęgniarki, ratownika medycznego, lekarza.
lub: Ukończone kursy doszkalające, prowadzone przez RWR.

[3] Ukończony kurs KPP

Chcesz zostać ratownikiem wodnym?