Zgorzelecka Liga Pływacka

                        XX Powiatowa Liga Pływacka „O Uśmiech Dziecka” 2022           

REGULAMIN

  • Miejsce zawodów

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Zgorzelcu
ul. Maratońska 2
59-900 Zgorzelec

Rozgrzewka od godz. 10.00

Start zawodów: godz. 11.00

  • Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy „Energetyk – Zgorzelec”

  • Zgłoszenie uczestników:

– zawodnicy ze Zgorzelca i okolic mogą zgłaszać się bezpośrednio przed zawodami na terenie pływalni CSR w Zgorzelcu.

  • zawodnicy przyjezdni, zgłoszenie ekip w formie elektronicznej (plik zgłoszenia zaproszenie.lxf – po wypełnieniu zapisać pod nazwą klubu np. energetyk.lxf) przesłanej na adres        e-mail: biuro@plywanie-zgorzelec.pl lub zawody.dozp@gmail.com w nie przekraczalnym terminie do środy 23 marca 2022 do godziny 20

Proszę o przesłanie zgłoszenia od razu na wszystkie edycje!!!
(na kolejnych edycjach tylko wykreślenia i ewentualne dogłoszenia tych zawodników co nie byli w ogóle zgłoszeni)

Listy nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę, co skutkować będzie brakiem możliwości startu w zawodach.  

  • Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie wiekowe:

Rocznik 2014 i młodsi ( klasa I i młodsi )

roczniki 2013 ( klasa II )

roczniki 2012 – 2011 ( klasa III i IV )

roczniki 2010 – 2009 ( klasa V i VI )

rocznik 2008 – 2007 (klasa VII, VIII )

Nie będzie podziału na zawodników z miasta i gminy Zgorzelec i zawodników „przyjezdnych”

  • Rozgrywane konkurencje podczas poszczególnych edycji:

I edycja ( 26 marca ):

rocznik 2013 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2012 – 2011 i 2010 – 2009: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem grzbietowym

rocznik: 2008 – 2007: 100 stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem grzbietowym

II edycja ( 30 kwietnia ):

rocznik 2013 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem klasycznym

roczniki: 2012 – 2011 i 2010 – 2009: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem klasycznym

rocznik: 2008 – 2007: 100 stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem klasycznym

III edycja ( 21 maja ) FINAŁ:

rocznik 2013 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem motylkowym

roczniki: 2012 – 2011 i 2010 – 2009: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem motylkowym

rocznik: 2008 – 2007: 100 stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem motylkowym

  • Klasyfikacja:

Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona będzie za poszczególne edycje ligi ( suma punktów z tabeli wielobojowej FINA za daną konkurencje )

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie sumy punktów za 6 startów.

Aby poszczególna edycja Ligii Pływackiej została zaliczona, zawodnik musi wystartować w  obu konkurencjach.

Starty we wszystkich trzech edycjach są warunkiem aby zawodnik został sklasyfikowany za całą Ligę Pływacką

  • Organizatorzy dla uczestników przewidzieli dyplomy i nagrody:

Pula nagród ok 2000 zł

w każdej edycji dyplomy za miejsca I – VI,

w klasyfikacji generalnej za miejsca I – III medale lub statuetki, nagrody rzeczowe

Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika za największą sumę punktów wg tabeli wielobojowej (suma 6 startów)


Organizatorzy prowadzą starania aby móc nagrodzić uczestników wszystkich edycji jak i medalistów w klasyfikacji generalnej.

  • Finansowanie:

Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny

Jednorazowa opłata startowa (za 3 edycje): 50 zł  od zgłoszonego zawodnika (na sprawy organizacyjne)

Jest możliwość dokonania opłaty startowej przelewem:
Bank BGŻ BNP Paribas, 49 2030 0045 1110 0000 0312 3690, w tytule proszę podaćnazwę klubu oraz ilość osób

  • Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów.

Podczas zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny CSR Zgorzelec

Za dyscyplinę zawodników odpowiedzialni są kierownicy ekip.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów

Zgłoszenie ekip jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o  kontakt:

– Robert Hanc: 605 679 928

– Łukasz Kondracki: 693 852 488

e-mail: biuro@plywanie-zgorzelec.pl

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 lxf zaproszenie Liga 2022 13 lutego 2022 20:09 2 KB