Zgorzelecka Liga Pływacka

                        XXII Powiatowa Liga Pływacka „O Uśmiech Dziecka” 2024           

REGULAMIN

  • Miejsce zawodów

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Zgorzelcu
ul. Maratońska 2
59-900 Zgorzelec

Rozgrzewka od godz. 10.00

Start zawodów: godz. 11.00

  • Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy „Energetyk – Zgorzelec”

  • Zgłoszenie uczestników:

– zawodnicy ze Zgorzelca i okolic mogą zgłaszać się bezpośrednio przed zawodami na terenie pływalni CSR w Zgorzelcu.

  • zawodnicy przyjezdni, zgłoszenie ekip w formie elektronicznej (plik zgłoszenia zaproszenie.lxf – po wypełnieniu zapisać pod nazwą klubu np. energetyk.lxf) przesłanej na adres        e-mail: biuro@plywanie-zgorzelec.pl w nie przekraczalnym terminie do środy 14 lutego 2023 do godziny 20

Ewentualne wykreślenia, korekty do piątku 16 lutego do godziny 15.00

Listy nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę, co skutkować będzie brakiem możliwości startu w zawodach.  

Proszę o przesłanie zgłoszenia od razu na wszystkie edycje!!!
(na kolejnych edycjach tylko wykreślenia i ewentualne dogłoszenia tych zawodników co nie byli w ogóle zgłoszeni)

Przed 2 i 3 edycją jest możliwość korekty czasu zgłoszenia (przed 2 edycją do 22 marca do godziny 15, przed 3 edycją do 17 maja do godziny 15).

Proszę o wiadomość w emailu (nie robić nowego zgłoszenia) nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia i czasy zgłoszenia.

W raz problemu ze zgłoszeniem zapraszam do kontaktu, Łukasz tel. 693 852 488, biuro@plywanie-zgorzelec.pl

  • Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie wiekowe:

Rocznik 2016 i młodsi ( klasa I i młodsi )

roczniki 2015 ( klasa II )

roczniki 2014 – 2013 ( klasa III i IV )

roczniki 2012 – 2011 ( klasa V i VI )

rocznik 2010 – 2009 (klasa VII, VIII )

Nie będzie podziału na zawodników z miasta i gminy Zgorzelec i zawodników „przyjezdnych”

  • Rozgrywane konkurencje podczas poszczególnych edycji:

I edycja ( 17 lutego ):

rocznik 2015 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2014 – 2013 i 2012 – 2011: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem grzbietowym

rocznik: 2010 – 2009: 100 stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem grzbietowym

II edycja ( 23 marca ):

rocznik 2015 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem klasycznym

roczniki: 2014 – 2013 i 2012 – 2011: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem klasycznym

rocznik: 2010 – 2009: 100 stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem klasycznym

III edycja ( 18 maja ) FINAŁ:

rocznik 2015 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem motylkowym

roczniki: 2014 – 2013 i 2012 – 2011: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem motylkowym

rocznik: 2010 – 2009: 100 stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem motylkowym

  • Klasyfikacja:

Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona za poszczególne edycje ligi ( suma punktów z tabeli wielobojowej FINA liczona za dwie konkurencje )

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie sumy punktów za 6 startów.

Aby poszczególna edycja Ligii Pływackiej została zaliczona, zawodnik musi wystartować w  obu konkurencjach.

Starty we wszystkich trzech edycjach są warunkiem aby zawodnik został sklasyfikowany za całą Ligę Pływacką  

  • Organizatorzy dla uczestników przewidzieli dyplomy i nagrody:

Pula nagród ok 2000 zł

w każdej edycji dyplomy za miejsca I – VI,

w klasyfikacji generalnej za miejsca I – III medale lub statuetki, nagrody rzeczowe

Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika za największą sumę punktów wg tabeli wielobojowej (suma 6 startów)


Organizatorzy prowadzą starania aby móc nagrodzić uczestników wszystkich edycji jak i medalistów w klasyfikacji generalnej.

  • Finansowanie:

Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny

Jednorazowa opłata startowa (za 3 edycje): 50 zł  od zgłoszonego zawodnika (na sprawy organizacyjne)

Jest możliwość dokonania opłaty startowej przelewem:
Bank BGŻ BNP Paribas, 49 2030 0045 1110 0000 0312 3690, w tytule proszę podaćnazwę klubu oraz ilość osób

  • Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów.

Podczas zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny CSR Zgorzelec

Za dyscyplinę zawodników odpowiedzialni są kierownicy ekip.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów

Zgłoszenie ekip jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o  kontakt:

– Robert Hanc: 605 679 928

– Łukasz Kondracki: 693 852 488

e-mail: biuro@plywanie-zgorzelec.pl

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf Regulamin XXII Powiatowa Liga Pływacka 2024 23 listopada 2023 21:56 234 KB
2 lxf zaproszenie plik zgłoszenia
8 stycznia 2024 21:16 2 KB