Zgorzelecka Liga Pływacka

                                                           REGULAMIN

 • Miejsce zawodów

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Zgorzelcu
ul. Maratońska 2
59-900 Zgorzelec

Rozgrzewka od godz. 10.30

Start zawodów: godz. 11.00

 • Zgłoszenie uczestników:

– zawodnicy ze Zgorzelca i okolic mogą zgłaszać się bezpośrednio przed zawodami na terenie pływalni CSR w Zgorzelcu.

 • zawodnicy przyjezdni, zgłoszenie ekip w formie elektronicznej (plik zgłoszenia zaproszenie.lxf – po wypełnieniu zapisać pod nazwą klubu np. juvenia.lxf) przesłanej na adres       e-mail: biuro@plywanie-zgorzelec.pl, w nie przekraczalnym terminie do środy poprzedzającej sobotni start.
 • I edycja 3 marca, (zgłoszenie do 28 lutego do godziny 20)
 • II edycja 12 maja, (zgłoszenie do 9 maja do godziny 20)
 • III edycja 2 czerwca, (zgłoszenie do 30 maja do godziny 20)

 

Listy nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę, co skutkować będzie brakiem możliwości startu w zawodach.  

 

 • Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie wiekowe:

roczniki 2009 i młodsi ( klasa II, I i młodsi )

roczniki 2007 – 2008 ( klasa III i IV )

roczniki 2005 – 2006 ( klasa V i VI )

 

Nie będzie podziału na zawodników z miasta i gminy Zgorzelec i zawodników „przyjezdnych”

  

 • Rozgrywane konkurencje podczas poszczególnych edycji:

I edycja ( 3 marca ):

rocznik 2009 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem grzbietowym

roczniki: 2007 – 2008 i 2005 – 2006: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem grzbietowym

 

II edycja ( 12 maja ):

rocznik 2009 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem klasycznym

roczniki: 2007 – 2008 i 2005 – 2006: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem klasycznym

 

III edycja ( 2 czerwca ):

rocznik 2009 i młodsi: 25 m stylem dowolnym / 2 start: 25 m stylem motylkowym

roczniki: 2007 – 2008 i 2005 – 2006: 50 m stylem dowolnym / 2 start: 50 m stylem motylkowym

 

 • Klasyfikacja:

Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona będzie za poszczególne edycje ligi ( suma punktów z tabeli wielobojowej FINA za daną konkurencje )

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie sumy punktów za 6 startów.

Aby poszczególna edycja Ligii Pływackiej została zaliczona, zawodnik musi wystartować w  obu konkurencjach.

Starty we wszystkich trzech edycjach są warunkiem aby zawodnik został sklasyfikowany za całą Ligę Pływacką

 

 • Organizatorzy dla uczestników przewidzieli dyplomy i nagrody:

w każdej edycji dyplomy za miejsca I – VI,

w klasyfikacji generalnej za miejsca I – III dyplomy i medale

Organizatorzy prowadzą starania aby móc nagrodzić uczestników wszystkich edycji jak i medalistów w klasyfikacji generalnej.

  

 • Finansowanie:

Uczestnicy dojeżdżają na zawody na koszt własny

Jednorazowa opłata startowa : 25 zł  od zgłoszonego zawodnika (na sprawy organizacyjne)

 

 • Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów.

Podczas zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny CSR Zgorzelec

Za dyscyplinę zawodników odpowiedzialni są kierownicy ekip.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgłoszenie ekip jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o  kontakt:

– Robert Hanc: 605 679 928

– Łukasz Kondracki: 693 852 488

e-mail: biuro@plywanie-zgorzelec.pl