Opłaty i numer konta

BNP Paribas Bank Polska S.A.
49 2030 0045 1110 0000 0312 3690
 

składka członkowska, w sezonie 2023/2024, wynosi:

150 zł miesięcznie,

w przypadku rodzeństwa 200 zł / m-c

(nowa stawka obowiązuje od kwietnia 2023)

w tytule przelewu: imię i nazwisko, miesiąc składkowy

  • Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
  • Przychody ze składek wpłacanych przez członków Klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
  • Klub zastrzega sobie prawo zmiany składek.
  • Brak opłacenia składki członkowskiej będzie skutkował zawieszeniem zawodnika a w skrajnych przypadkach (ponad 3 miesiące zaległości) skreśleniem z listy członków Klubu.
  • Uzasadniona nieobecność (np. przewlekła choroba itp.) powyżej 4 tygodniu uprawnia do obniżenia lub w wyjątkowych sytuacjach całościowego odstąpienia od składki (tylko po konsultacji z trenerami).
  • W kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje Zarząd Klubu.